Ik werk vanuit het theoretisch kader van het Contextueel Denken. Dit theoretisch kader  is door de jaren heen ontwikkeld door de Hongaars-Amerikaanse gezinstherapeut Ivan Böszörményi-Nagy (1920-2007). Als doel beoogt het verbinding te herstellen en betrouwbaarheid in relaties te installeren. Hij benoemt dit als de Balans in Geven en Nemen.

Deze verbinding kan van velerlei aard zijn en kan betrekking hebben op verbroken of gestagneerde relaties, in het verleden opgelopen trauma’s, die in het leven van de betrokkenen nog altijd blijven doorspelen, bewust of onbewust.

Van een trauma of verlies zegt men vaak “ik kan het niet verwerken” of eerder het tegenovergestelde “dat heb ik allang een plaats gegeven”. Opgelopen emotionele en relationele schade blijft vaak een leven lang een rol spelen in relaties, werk.. Contextuele hulpverlening beoogt dan die verbinding te herstellen tussen het beleefde trauma en de gevolgen ervan.

Naast dit theoretisch kader wordt ook de systeemtheorie en de cognitieve psychologie op integratieve wijze ingezet. Het systeemtheoretisch denken berust vooral op interacties en communicatie (zowel functioneel en disfunctioneel). Het gaat om het proces van beïnvloeden en beïnvloed worden zowel in woord als gedrag.

Tarief
De kosten van een gesprek (60 min.) bedragen € 50, 00.  De meeste verzekeraars vergoeden (geheel of gedeeltelijk) deze consulten.  U kunt dit navragen bij uw ziektekostenverzekeraar.